Akademik Kadro


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Yrd. Doç. Dr. Ülgen ASLAN DÜZGÜN

Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Vahit Bıçak
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAYLA
 • Yrd. Doç. Dr. Deniz ACARAY
 • Öğr. Gör. Muhterem DİLBİRLİĞİ
 • Arş. Gör. Müberra ÖZTÜRK
 • Arş. Gör. Hacer SAĞLAM
Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TEKİNER

Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. İbrahim DURSUN
 • Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TEKİN
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolpan KAVUNCU
 • Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZYILDIZ
 • Yrd. Doç. Dr. Deniz TURAN
 • Arş. Gör. Aslıhan KÜÇÜKER YILDIZ
 • Arş. Gör. Hatice İLBAY SÖYLEMEZ
 • Uzman Sümeyye Nur TORLAK
Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN

Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
 • Doç. Dr. İbrahim ARISOY
 • Doç. Dr. Orçun İMGA
 • Doç. Dr. Yücel YİĞİT
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent YILMAZ
 • Arş. Gör. Ömer ÖZKAYA
 • Arş. Gör. Yakup ŞAHİN
 • Arş. Gör. Mehmet DEMİRBAŞ
Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Yrd. Doç. Dr. Muhammed Faruk ÇAKIR

Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Osman KÖSE
 • Doç. Dr. Bayram Ali SONER
 • Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uğur EKİNCİ
 • Yrd. Doç. Dr. Ömer ASLAN
 • Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYDIN
 • Okutman Ayşe İNCİ
 • Okutman Yalçın GÖKTAŞ
 • Okutman Zehra Aysun TÜMER
 • Arş. Gör. Büşra DİLLİOĞLU
 • Arş. Gör. İbrahim İRDEM
 • Arş. Gör. Hakan KIYICI
 • Uzman İbrahim ATAÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Doç. Dr. Şenol YAPRAK

Öğretim Elemanları

 • Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI
 • Arş. Gör. Ozan KAVSIRACI
 • Arş. Gör. Merve Ayşe AKBULUT
 • Uzman Emür OSMANOĞLU