Eğitim Birimleri


Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Anabilim Dalları

KRİMİNALİSTİK ANABİLİM DALI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI
Kriminalistik Anabilim Dalı, suç olaylarının aydınlatılmasını, suçun ve suçluların bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmesini kapsamaktadır. Kriminalistik alanı, hem suçun ve suçluların ortaya çıkarılmasını hem de masum kişilerin hatalı yere suçlanmalarını önlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda adli bilimlerin çalışma alanlarını oluşturan; adli tıp, adli balistik, adli belge inceleme, adli iz inceleme, antropoloji, görüntü inceleme, ses analizi ve benzeri diğer bilim dallarının ulaşmış olduğu bilgileri, suçla mücadelede kullanmaktadır. Özellikle bu alanda faaliyet gösteren güvenlik birimlerinin, suç delillerini bilimsel metodlarla incelemesi amacına hizmet edecektir.

KRİMİNALİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Kriminalistik teknik olarak suçun aydınlatılması, suçlunun tespit edilmesi için yaptığı çalışmalarda, birden çok bilim dalı ile etkileşim içerisindedir. Suç delillerinin incelenmesi, Kimya, Biyoloji, Antropoloji, Tıp, Hukuk, Maliye gibi  bilimler tarafından geliştirilen teknoloji ve bilginin adli olaylara uygulanmasıyla gerçekleşir. 

Kriminalistik Yüksek Lisans Programının kapsamı; suçluların bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmesini ve suç olaylarının aydınlatılmasını içermektedir. Bu Yüksek Lisans programının temel amacı, işlenmiş bir suçun delilini hukuka uygun bir şekilde elde ederek, bilimsel ve laboratuvar teknikleriyle suçu açıklamak ve anlamak, suçluyla delilin illiyet bağını ortaya koymaktır.

Programın amacı:
•    Öğrencilere hangi tür suçlarda ne tür delil aranması gerektiği hususlarında temel bilgi vermek,
•    Öğrencilere delillerin nasıl toplanması gerektiği, toplanan delillerin herhangi bir bozulmaya uğratılmadan laboratuvarlara nasıl intikal ettirilmesi gerektiği hususlarında temel bilgi vermek, beceri kazandırmak,
•    Öğrencileri kişi hak ve özgürlüklerini dikkate alarak hukuk kuralarına saygılı davranmaları hususunda bilinçlendirmektir.

FEN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

BİLİŞİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI