Eğitim Birimleri


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Hakkında

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2001 yılında lisansüstü eğitim öğretim vermek üzere kurulmuştur. 11 programda Yüksek Lisans, 2 programda Doktora eğitimi verilmektedir. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı,Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi ve güvenlik çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsüne bağlı altı  Araştırma Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. Araştırma Merkezi Müdürlüklerinin amacı güvenliği ilgilendiren alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma, araştırma, proje, yayın ve etkinlikler yapmak, bu alana yönelik strateji ve politikalar geliştirmek ve bunları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.  Araştırma Merkezi Müdürlükleri, eğitim programları kapsamında bilimsel analizler üreterek, elde ettiği verileri beraber çalıştığı kurum ve enstitülerle paylaşmak ve milli güvenlikle ilgili tez ve modelleri sunmak amacıyla araştırma sahalarına odaklanmıştır.

 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Enstitü Sekreterine bağlı olarak çalışan Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü ve Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü olmak üzere iki Şube Müdürlüğü  bulunmaktadır. Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü lisansüstü eğitim ve öğretim, Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü ise Araştırma Merkezi Müdürlükleri ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmektedir.

 

İLETİŞİM

Adres      : Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Necatibey caddesi no:108 Anıttepe / Ankara

E-posta   : gbe@pa.edu.tr