Eğitim Birimleri


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Faaliyet Alanları

Enstitü Faaliyet Alanları

 • İlgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak, 
 • Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek,
 • Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak,
 • Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek,
 • Güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim öğretim vermek kurs ve sertifika programları düzenlemek,
 • Başkanlığın direktifleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak

Lisansüstü Faaliyet Alanları

Adli Bilimler Anabilim Dalı

 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı

Ceza Adaleti Anabilim Dalı

 •  Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı

Suç Araştırmaları Anabilim Dalı

 • Suç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
 • Kriminoloji ve Suç Önleme Yüksek Lisans Programı

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı

 • Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı

 • Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Güvenlik İngilizce Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Güvenlik Doktora Programı

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı

 • Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İstihbarat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
 • Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı