2017 Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı İnceleme Sonuçları

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün öğretim elemanı ihtiyacına yönelik ilgili mevzuat hükümleri ile 2017/11 sayılı Akademi Yönetim Kurulu Kararı uyarınca (1)Profesör , (3) Yardımcı Doçent, (5) Araştırma Görevlisi ve (2) Uzman olmak üzere toplam (11) öğretim elemanının alınması için, 05/08/2017 ile 19/08/2017 tarihleri arasında başvuru yapan (26) adaya ait müracaat dosyalarının  “Başvuru Kabul Komisyonu”nca ilanda belirtilen şartlara haiz olup olmadıkları incelenmiş İnceleme Sonuçları açıklanmıştır.

SONUÇLAR