Adli Bilimler Enstitüsü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Özel Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Şartları

Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında aşağıda belirtilen kontenjanda özel öğrenci alınacaktır: 

Yüksek Lisans Programının Adı Kontenjan Sayısı
I. Öğretim
Kriminalistik 10

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Mezuniyet bölüm şartı aranmamaktadır.)
 3. Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 4. Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
 5. Döner Sermaye hesabına 100 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
 6. Varsa ALES Sonuç Belgesi (2014 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.) 
 7. Varsa ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer dil sınavı sonuç belgesi.
  •    Başvurular şahsen yapılacaktır, 
  •    Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir. 

BAŞVURU TAKVİMİ:

Başvuru Tarihleri 15-25 Ağustos 2017
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Tarihleri 11-15 Eylül 2017
Ders Seçme İşlemleri 25-29 Eylül 2017
Güz Yarıyılı Başlangıcı 09 Ekim 2017