Adli Bilimler Enstitüsü II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenim Ücretleri
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ders toplam ücreti 8.600’dir. (4+4= 8 Ders + Yüksek Lisans Semineri Dersi ve 2 dönem Yüksek Lisans Tezi derslerini kapsar)
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi süresi en fazla 6 dönem (3 yıl)'dır. Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde 3 dönemde de mezun olunabilmektedir. 
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi, DERS DÖNEMİ ve TEZ DÖNEMİ olmak üzere 2 aşamadan oluşur.

Ücretle ilgili uygulama esasları:

DERS DÖNEMİ
Kredili Tek Ders Ücreti: 825 TL
Uygulama Esasları

 • Ders döneminde müfredatta yer alan toplam 8 adet kredili ders alınır.
 • Her dönem başında, alınan ders sayısınca yukarıdaki ücret üzerinden ödeme yapılır.
 • Ders döneminde en az 2, en fazla 4 ders alınabilir.
 • Dönem başında kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Ders tekrarlarında öğrenci ders başı ücret öder. 
 • Yüksek Lisans Semineri dersi ücretsizdir.

TEZ DÖNEMİ
Tez Dönemi Ücreti:  2.000 TL
Uygulama Esasları

 • Tez Dönemi ücreti 2 dönemlik (1 yıl) ücreti kapsar ve iki eşit taksitte dönem başlarında ödenir.
 • Erken mezuniyet (Minimum 3 dönem) nedeniyle ücret iadesi yapılmamaktadır.
 • İkinci Tez Döneminden önce tezini savunan ve mezuniyete hak kazanan öğrenci toplam ücretin kalan kısmını ödemek durumundadır.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

 • Diğer üniversitelerden alınan yüksek lisans dersleri (Araştırma Yöntemleri dersi hariç) Adli Bilimler Enstitüsünden alınacak derslere saydırılamaz.
 • Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesiyle alıp saydırdığı her ders için güncel ders ücretini öder.
 • Kayıt hakkı kazanan öğrenci en az 2 derse, ücretini ödeyerek kaydını yaptırır.
 • Ders seçimi haftasından sonra ilişiğini kesmek isteyen öğrencinin hiçbir ders ücreti iade edilmez. Ücretin tamamını ödemiş olan öğrencilere kayıt olduğu dönemin ücreti iade edilmez. Ancak yeterli sayıda öğrenci tarafından seçilmediği için açılmayan ders yerine başka bir dersi seçme imkânı verilir. Bu durum mümkün değilse açılmayan derse ilişkin yaptığı ödeme öğrenciye iade edilir.
 • Özel Öğrenci olarak alınan her ders için tek ders ücreti ödenir.
 • Ders tekrarında her ders için tek ders ücreti ödenir. 
 • Kayıt yapılmayan dönemler öğrenim süresinden sayılır.