Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES PUAN TÜRÜ Programların Kontenjan Sayısı
I.Öğretim II.Öğretim
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 40 55 EA/SÖZ 10 10
İstihbarat Araştırmaları Programı 40 55 EA/SÖZ 20 10
Suç Araştırmaları 40 55 EA/SÖZ 10 10
Ceza Adaleti 40 55 EA/SÖZ 10 10
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi - 55 EA/SÖZ 10 10
Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 75 55 EA/SÖZ 10 10
Uluslararası Güvenlik 40 55 EA/SÖZ 20 10

 

Doktora Programının Adı YABANCI DİL ALES
PUAN TÜRÜ Programların Kontenjan Sayısı
I.ÖĞRETİM
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 55 55 EA/SÖZ 10
Uluslararası Güvenlik 55 55 EA/SÖZ 10

 

Başvuru Tarihleri 14-25 Ağustos 2017
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 11-15 Eylül 2017
Kesin Kayıt 25 -29 Eylül 2017
Ders Seçimleri 25 -29 Eylül 2017
Kayıt Yenileme 25-29 Eylül ve 2-6 Ekim 2017
Güz Yarıyılı Başlangıcı 9 Ekim 2017

 

BAŞVURU KOŞULLARI

A-LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;

1)  Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) (Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan veya kayıt yaptıracakların da başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerden başka programda kayıtlı olanların ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.)?

2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Doktora ve yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge (2014 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan aldığını gösterir sonuç belgesi, 
(Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2012 Güz dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir), 
(Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.) 

6)Yüksek Lisans adayları için Lisans, doktora adayları için Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK`ten alınan denklik belgesi) (Yüksek Lisans Diploması veya transkriptinde yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir. Ensitümüz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurularda bölüm şartı aranmamaktadır.)

7) Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

8) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 
 
9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için; personel tanıtım kartının fotokopisi,

11) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,
Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi,  fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,


B-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)

2) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

5) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

6) Başvurduğu programın türüne göre Lisans veya Yüksek Lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

7) Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağlandığını gösterir belge, (Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim veren bir kurumda yapmış adaylar ve İngilizce tezli yüksek lisans başvurusunda bulunan yabancı uyruklu adaylarda ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde Türkçe dil yeterliliği şartı aranmaz.)

8) Anadillerinden başka olmak üzere, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden YDS, KPDS, ÜDS sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge,
(Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2012 Güz dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir)
(Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını anadilleri dışında yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış olan adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.)
(Yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans başvurularında Türkçe dil yeterliliği dışında yabancı dil puanı aranmaz.)

9) Doktora ve yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere sınav sonuç belgesi,

10) Yukarıdaki şartlar ve süreler dâhilinde ülkeleri tarafından muvafakat verilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.