Destek Hizmetleri Şube Müdürü


Zafer METE
3. Sınıf Emniyet Müdürü


 • Akademinin temizlik işlerini yaptırmak
 • Gerekli olan temizlik malzemelerini temin etmek,
 • Akademi ve eklenti binalarının bakım ve onarımını sağlamak,
 • Yangın talimatnamesinde belirtilen hizmetleri yapmak,
 • Bayram ve özel günlerde Akademi binalarına bayrak, flama vs. asılmasını sağlamak,
 • Demirbaş eşyanın bakım ve onarımını yaptırmak,
 • Cam, döşeme, inşaat, bahçıvan, boya, berber, terzi ve kundura atölyelerinin sorumlu oldukları işleri düzenli bir şekilde yapmalarını sağlamak,
 • Konferanslarda, seminerlerde ve özel günlerde ilgili yerlere ses düzeni tertibatını hazırlatmak,
 • Kalorifer kazanı ve bölümlerinin temizlenmesini, işletme ve bakımını yaptırmak,
 • Kalorifer, su, elektrik, marangoz işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Akademi, Anıttepe ve Gölbaşı sitesinde bulunan ısı merkezi makine ve cihazlarının gerekli bakım ve   onarımını        yapmak, tesisi ve tesisatı ile ilgili aksaklıkların giderilmesini sağlamak,
 • Akademimiz içerisindeki peyzaj işlerini düzenli, temiz ve tertipli bir şekilde yapmak,
 • Arazinin ağaçlandırılarak yeşil örtü kazandırılması için projeler hazırlamak,
 • Ağaçlık ve çim alanların sulanması, bakımı ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak,
 • Teknik ressama birimlerin ihtiyaç duyduğu kroki, levha ve muhtelif çizimleri yaptırmak, 
 • Akademiye tahsis edilen araçların kayıt-tescil işlemlerini yapmak, araçların özel mevzuatına uygun olarak hizmete sevkini sağlamak, buna ait form ve kayıtları düzenlemek,
 • Akademiye ait araçların bakım, onarım ve temizlik işlerini eksiksiz olarak yürütmek,
 • Araçları her an göreve sevk edebilecek şekilde hazır bulundurmak,
 • Araçların yıllık akaryakıt ihtiyacını tespit edip, Bütçe ve Doğrudan Temin Büro Amirliğine bildirmek,
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları takip ederek İkmal Büro Amirliğine bildirmek,
 • Telsiz ve telefon muhaberesinde ifadelerin mümkün olduğu kadar kısa, öz ve anlaşılır şekilde olmasını sağlamak,
 • Akademi içerisindeki telsiz ve telefon hatlarında kullanılacak kod ve numaraları tespit etmek, lüzum görüldüğünde değişiklik yapmak,
 • Belirli bir görev için geçici olarak telsiz kullanacak olanlara kod tahsis etmek ve takibini yapmak,
 • Mutfak ve müştemilatının temizliğini sağlamak,
 • Yemeklerin sağlık şartlarına uygun şekilde kaliteli olarak hazırlanmasını sağlamak, numune yemeği muhafaza etmek,
 • Mutfak malzemelerinin temiz ve kullanılabilir durumda bulunmasını sağlamak,
 • Mutfak personelinin temizlik, kılık ve kıyafet kontrolünü yapmak, kontroller sonucu bu konuda eksikliği tespit edilen personelin yemekhane bünyesinde çalıştırılmasına müsaade etmemek ve bu konuda gerekli yazışmayı başlatmak,
Telefon
0312 462 86 09 0 312 462 86 26

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA