Ulaşım Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürü


Doç. Dr. Şenol YAPRAK (Vek.)


TUGAM, 2010 yılında kurulmuştur. Türkiye’de trafik ve ulaşım güvenliği konusunda bilimsel araştırmalar, yayınlar ve etkinlikler yoluyla farkındalığı artırmayı, konuyla ilgili bilimsel alana ışık tutmayı amaçlamaktadır. TUGAM’ın faaliyetleri bilimsel araştırmalar ve bilimsel etkinlikler şeklinde sınıflandırılabilir. 
 

Bilimsel Araştırmalar

1- Lastik ve Can Güvenliği Projesi

Polis Akademisi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi’nin Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen, araç lastiklerinden kaynaklı güvenlik riskleri ve fayda-maliyet araştırması konulu “Lastik ve Can Güvenliği” pojesi devam etmektedir. Bu proje kapsamında 22-25 Aralık 2011 tarihlerinde Antalya' da "Lastik ve Can Güvenliği" konulu bir çalıştay düzenlenecektir. 

2- Güvenli Okul ve Güvenli Eğitim Ortamlarının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

Okullarda ve okul güzergâhlarında, öğrencilerin genel ve ulaşım güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanarak güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla; 24.02.2011 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Makam Onayı ile NKR Yazılım Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Polis Akademisi Başkanlığı öğretim kadrosu ve ilgili birimlerimiz ile birlikte sanayi-üniversite işbirliği kapsamında bahse konu proje başlatılmıştır.

3- Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği Projesi

Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖZGÜVDER) koordinatörlüğünde hazırlanan ve Polis Akademisi Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) in ortaklaşa katkılarıyla yürütülmesi planlanan “Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği” başlıklı proje, 25.02.2011 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Makam Onayı başlatılmıştır.

Çalıştaylar

1- Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumları ve Fuarları

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığınca 2010 ve 2011 yılı Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilki 6-7 Mayıs 2010, ikincisi ise 10-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında trafik ile ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ların katılımlarıyla Polis Akademisi Anıttepe Sitesinde Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarları düzenlenmiştir. Sempozyumlar, kapalı alanlarda yapılırken, Polis Akademisi Anıttepe Sitesi iç bahçesinde trafik alanında ülkemizde ve yurtdışında yapılan yeni çalışmalar ve bulunan son teknoloji ürünlerinin tanıtılması amacıyla bir fuar alanı oluşturulmuş ve teknolojik ürünlerin teşhirine imkân sağlanmıştır.

2- Özel Güvenlik Çalıştayı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16.12.2010 tarihinde “Özel Güvenlik Hizmetleri Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Geliştirilmesi” başlıklı Ar-Ge Projesi onaylanmıştır. Söz konusu Proje çerçevesinde sektörün tüm resmi ve sivil çalışanlarının bir araya getirilerek sorunların tartışılması, gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin bulunması amacıyla 24-27 Mart 2011 tarihleri arasında Antalya’da “Özel Güvenlik Çalıştayı” Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı ile birlikte koordineli olarak düzenlenmiştir.

3- Ostim Yönetimi ile Güvenlik Hizmet ve Ürünleri Protokolü

Polis Akademisi Başkanlığı ile Ostim Yönetimi arasında, güvenlik hizmet ve ürünleri konusunda danışmanlık, arge projeleri ve eğitim programları konularına ilişkin imzalanan protokol ile güvenliğin bilimsel bir platformda, tüm yönleri ile analiz edilerek; suç ve suçluların önlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak güvenlik ürün ve hizmetleri üreticileri ve tedarikçileri için uygulanacak yöntem, teknik ve stratejilerin, Polis-Üniversite-Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör uzmanlarının katılımıyla, güvenlik malzemeleri, ürünleri ve hizmetleri hakkındaki bilimsel öneri ve değerlendirmelerini almak, gelecek için çeşitli projeksiyonları ortaya koyarak analitik bir düşünce ile sentez yaparak sektörel-üniversiteler bir işbirliği protokolü 16.03.2011 tarihinde imzalanmıştır.

Telefon
0 312 462 90 66

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı Anıttepe, 06580 Çankaya / ANKARA