Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürü


Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZYILDIZ (Vek.)


Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi 2007 yılında kurulmuştur. Merkez, bilimsel yayınlar, sempozyumlar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek güvenlik yönetimi alanında literatüre katkı sağlamayı, güvenlik aktörleri arasında etkileşim sağlamayı ve çağdaş yönetim modellerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Merkezin temel faaliyet alanları; bilimsel araştırmalar ve yayınlardır.

Bilimsel Araştırmalar

1- Asayiş Hizmetlerinde Örgütsel Performans Yönetimi Projesi 

TÜBİTAK-KAMAG projesi (2007-2010) kapsamında; Türk Polis Teşkilatının temel fonksiyonu olan asayiş hizmetlerinin (Asayiş Şubesi, Polis Merkezleri, Çocuk Şubesi ve Önleyici Hizmetler Birimi) yerine getirilmesinde iş standartlarının belirlenerek birimlerin performansının ölçülmesine, değerlendirilmesine, kalite ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin kriterler saptanmış ve “Asayiş Hizmetleri Örgütsel Performans Yönetimi Rehberi” hazırlanmıştır. Bu rehber esas alınarak yazılan ve POLNET üzerinde çalışan bilgisayar programı yardımıyla asayiş hizmet birimlerinin performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Proje’nin 12 ilde pilot çalışması yapılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığına teslim edilmiştir.

2- Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) Toplum Destekli Polislik (TDP) Müfredatı’nın Hazırlanması Projesi 

TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen projenin amacı; PMYO’larda TDP ders müfredatının hazırlanmasıdır. İzmir Rüştü Ünsal PMYO pilot okul olarak seçilmiştir. Konuyla ilgili literatür taraması ve 12 ilin TDP personeli ile mülakatlar yapılmıştır. Proje sonunda PMYO’larda okutulmak üzere kitap çalışması tamamlanacaktır. 

3- TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı Personelinin İstihdamı ve Çalışma Sistemleri Projesi 

Projenin amacı; TBMM Koruma Dairesi personelinin ihtiyaca uygun istihdam yapılabilmesi ve uygun çalışma sisteminin geliştirilmesidir. Bu amaçla üç ayrı birim için üç ayrı çalışma sistemi önerilmiş, hayata geçirilen iki çalışma sisteminde çalışanlara ön-test ve son-testler uygulanarak yeni sistemin personelin memnuniyetine etkisi araştırılmaktadır.

4- Toplumsal Olaylarda Güvenlik Yönetimi: İnegöl ve Dörtyol Olaylarından Alınacak Dersler Projesi 

Projenin amacı; İnegöl ve Dörtyol ilçelerinde meydana gelen toplumsal olayları yöneten mülki amirler ve polis amirlerinin, görev alan polis memurlarının ve olaylara katılan vatandaşların yaşadıklarından hareketle bu tür olaylarda polis yönetiminde dikkat edilmesi gereken konuları incelemektir. Bu çerçevede, Polis Akademisi Anıttepe Kampüsünde 23-24 Kasım 2010 tarihlerinde “Toplumsal Olaylarda Güvenlik Yönetimi-İnegöl ve Dörtyol Olaylarında Alınacak dersler Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştaya; Polis Akademisi Başkanı, Güvenlik Dairesi Başkanı, 4 İl Emniyet Müdürü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından uzmanlar, konuyla ilgili çalışma yapmış akademisyenler ve Güvenlik, Çevik Kuvvet ve İstihbarat şubelerinde çalışan müdürler katılmıştır. Çalıştay sonucunda, toplumsal olayların analizleri yapılarak güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahale etme ve toplumsal olayların etkin yönetimi ile ilgili hususlarda önemli analiz ve öneriler ortaya konmuştur.

5- Emniyet Teşkilatında Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

Uygulamadan kaldırılan “Sicil Değerlendirme” sisteminin yerine Emniyet Teşkilatının ihtiyaçları çerçevesinde yeni bir personel performans değerlendirme sistemi ve formunun geliştirilmesi amacını taşıyan proje çalışması Personel Dairesi Başkanlığı’yla koordineli bir şekilde devam etmektedir. Çalışma kapsamında literatür taraması, mülakatlar ve yurtiçi- yurtdışı gözlemler yürütülmektedir.

Bilimsel Yayınlar

Dergiler;

  • Polis Bilimleri Dergisi : Polis Akademisi bünyesinde 1998 yılından itibaren yılda dört sefer yayınlanan hakemli ve bilimsel bir yayındır. Dergi ile ilgili gerekli bilgilere ve dergi arşivine buradan ulaşabilirsiniz.

Kitaplar;

  • Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar
  • Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşımlar
  • Polis Teşkilatında Lider Yöneticilik
  • Polis Teşkilatında İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Asayiş Hizmetlerinde Örgutsel Performans Yönetimi Rehberi

Raporlar;

  • TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı Personelinin İstihdamı ve Çalışma Sistemleri Raporu
Telefon
+90 312 462 90 60-61-62-65

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı Anıttepe, 06580 Çankaya / ANKARA