• Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek üzere her yıl tespit edilen branş ve kontenjanlar dahilinde, 
  • Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Koleji, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunlarından Ankara’da bulunan devlet üniversitelerinin ilgili fakülte-bölümlerini kazanmış veya halen bu bölümlerde okumakta olan 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile öğrenci almak,
  • Alınan öğrencilere mesleki eğitim ve kamp eğitimi vermek, 
  • Eğitim ve öğretimleri ile ilgili tüm hususları takip ederek, Üniversitelerindeki ve Mesleki eğitimlerini başarı ile bitiren öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmektir.
Telefon
0312 462 91 03

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres