Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü


Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI


 • Öğrencilere mezuniyetten sonra verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli veya birimi eğitebilecek ve yönetebilecek düzeyde Teşkilata amir ve yönetici yetiştirmek,
 • Personel ve öğrenci ile ilgili disiplin ve performans işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İlk kademe amirlik eğitimi, yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimi, rütbe terfi ve görevde yükselme sınavları ile kurum içi sınavlara ilişkin işlemleri yapmak, 
 • Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna terfi için sınav yapmak/yaptırmak,
 • 20/7/2006 tarihli ve 26234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme eğitimlerine tabi tutulacak personelin eğitim sonu sınavını yapmak/yaptırmak, 
 • Eğitim ve öğretim hizmetlerinin verimliliğini arttırmak için araştırmalar yapmak ve Başkanlığa teklifte bulunmak,
 • Her eğitim-öğretim sonunda eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, basım ve yayın faaliyetleri hakkında Başkana bilgi vermek,
 • Yabancı ülke polisleri ile diğer kolluk görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek,
 • İkili anlaşmalar gereğince yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmek, bunlarla ilgili işlemleri takip etmek, ihtiyaçlarına uygun kurs ve sertifika programı düzenlemek,
 • Genel Müdürlük birimlerince basımı talep edilen matbuatın, ihtiyaç duyulan malzemenin ilgili birimce karşılanması suretiyle öncelik sırasına göre basımını yapmak,
 • Polis dergisinin periyodik olarak basımı ve dağıtımını sağlamak, Genel Müdürlüğün yayım hizmetlerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak yürütmek, ile görevlidir.

 

Telefon
0 (312) 462 88 02

Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA