Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amiri


Psikolog Kıymet DEMİR (Vek.)


Başkanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği olarak görevimiz, Polis Akademisi Başkanlığında görevli personel ve personel aileleri ile öğrenim gören öğrencilerin, sorunlarını ve taleplerini sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmek, çalışma/akademik ortamlarının kendilerinin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerini araştırmak ve kişisel, mesleki ve sosyal hayata uyumu arttırmak amacıyla bireysel veya grup olarak yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile kişiye destek olmaktır.

Başkanlığımız bünyesinde bulunan görevli personel ve personel ailelerine kişisel, sosyal ve psikolojik alanda; ayrıca topluma ve Dünya’ya duyarlı, 21.yy Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş; kendi potansiyellerini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen emniyet mensubu elemanlarının yetiştirilmesine destek olmak amacıyla büromuz;

  • Personel ve personel aileleri ile öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda bireysel psikolojik danışma hizmeti vermek,
  • Personelin ve personel ailelerinin kişisel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aylık olarak “Yaşam Rehberim” adlı bülteni hazırlamak,
  • Yine personelin ve personel ailelerinin ihtiyaç duydukları diğer alanlarda eğitici broşürler, afişler ve seminerler hazırlamak ve düzenlemek,
  • Birinci sınıf öğrencilerimize çeşitli yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla haftada bir ders saati sınıf rehberliği etkinliklerini yürütmek, 
  • Okul Kapsamlı Etkinlikler adı altında tüm öğrencilerimize, kişisel, sosyal, psikolojik ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘yaşam sohbetleri’ adı ile konferanslar düzenlenmek,
  • Küçük gruplar halinde öğrencilerin kişisel- sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine destek olmak için  çeşitli psiko-eğitim programlarını uygulamak,
  • Öğrencilerin kendi akranlarına kişisel, sosyal, psikolojik, mesleki ve akademik olarak destek verebilmelerini sağlamak için “Akran Rehberliği Eğitimleri” adı altında Akran Rehberleri yetiştirmek,
  • Her şubeden sorumlu sınıf komiserlerimizin öğrencilerimizin gelişimlerinde etkili rol model olmalarını sağlamak için onlara destek vermektedir.
Telefon


Fax


Web Adresi


E-Posta


Adres
Rehberlik ve Danışma Büro Amirliği Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA