Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi


Sadettin AKSOY
1. Sınıf Emniyet Müdürü


a) POMEM Müdürlüğünün eğitim, yönetim ve ilmi araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
b) Yönetim birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
c) POMEM Müdürlüğü birimlerinde görevli öğretim elemanları dâhil her düzeydeki personeli istihdam etmek, denetlemek ve üzerlerinde genel gözetim görevini yapmak,
ç) Her eğitim öğretim dönemi sonunda, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Başkana rapor vermek,
d) POMEM Müdürlüğü yatırım programlarını ve bütçe tekliflerini, kadro ihtiyaçlarını Başkanlığa bildirmek ve verilecek emirler doğrultusunda uygulamak, 
e) Gerekli gördüğü hallerde POMEM Müdürlüğünde görevli öğretim elemanlarının POMEM Müdürlüğündeki görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Başkanlığa teklifte bulunmak,
f) Ek ders görevi verilecekleri belirleyip onaylamak,
g) Yönetmelikte belirtilen kurullara Başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak ve Başkanlığa bildirmek,
ğ) Başkanın vereceği eğitim öğretim ve diğer idari görevlerle ilgili emirleri yerine getirmek
ile görevlidir.
(2) Müdür, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumludur.
(3) Yerel yöneticilerle işbirliği halinde bulunmak.
 

Telefon
0228 212 0315 - 0228 212 2994 - 0228 213 0053

Fax
0228 212 0397

Web Adresi
www.bilecikpomem.pol.tr

E-Posta
bilecikpomem@egm.gov.tr

Adres
BEŞİKTAŞ MAHALLESİ NECATİ ÖNEN CADDESİ NO: 50/1 11100 Merkez/BİLECİK