Dışilişkiler Ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürü


Mustafa Serkan SABANCA
3. Sınıf Emniyet Müdürü (Öğr. Gör.)


 • Akademiye gelen yabancı heyet ve temsilcilere mihmandarlık etmek, ziyaret programlarını hazırlamak, ziyaret ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve koordine etmek,
 • Akademide düzenlenecek uluslararası toplantı, konferans ve seminer faaliyetlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’nda eğitim ve öğretim gören yabancı öğrencilerle ve diğer ülkelerin polis eğitim birimlerinde eğitim ve öğretim görecek Polis Akademisi öğrencileri ile ilgili işlemleri koordine etmek,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’nda eğitimini tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerle teşkilat olarak ilişkilerin devam ettirilmesini temin etmek, kurs, seminer, hizmet içi eğitim gibi amaçlarla Türkiye’ye davet edilmesini sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek gezi, seminer, çalıştay, konferans, sergi, toplantı, görüşme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin birimlerle koordine kurarak katılımcıları tespit etmek ve gerekli onayları almak,
 • Yapılacak ikili anlaşmalar çerçevesinde düzenlenecek olan karşılıklı gezi, inceleme ve ziyaret faaliyetlerini planlamak,
 • Avrupa Birliğine üye ve aday devletlerdeki polis eğitim kurumları ve üniversiteler ile irtibatın sağlanması ve devamı için çalışmalarda bulunmak,
 • Avrupa Birliğine uyum sürecinde Akademi eğitimi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Akademinin üye olduğu Erasmus Programı çerçevesinde yapılması gereken faaliyetleri Erasmus Kurum Koordinatörü ile birlikte planlamak, yürütmek ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Avrupa Birliği tarafından yürütülen program, faaliyet ve projelerin hazırlanması ve yürütülmesini koordine etmek,
 • Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları ile polis işbirliği kapsamındaki proje ve benzeri faaliyetleri koordine etmek,
Telefon


Fax


Web Adresi


E-Posta
disiliskiler@egm.gov.tr

Adres
Dışilişkiler Ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA