Kayıt & Kabul


Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için Kriminalistik yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Yüksek Lisans Programının Adı Kontenjan Sayısı ÜDS/KPDS /YDS ALES ALES PUAN TÜRÜ
I. Öğretim II. Öğretim
Kriminalistik Yüksek Lisans Programı 15 15 40 55 Sözel/Sayısal/EA

1)    Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) (Aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların başvurusu kabul edilmez. Öğrenci olarak kabul edilenlerden daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu anlaşılanların kaydı silinir.)

2)    Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet adresinden temin edilebilir)

3)    Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet adresinden temin edilebilir)

4)    ALES Sonuç Belgesi (2014 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.) (ALES puanı en az 55 olmalıdır.) 

5)    ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer dil sınavı sonuç belgesi,

6)    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) 

7)    Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

8)    Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

9)    Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10)  Emniyet Hizmetleri Sınıfı için; personel tanıtım kartının fotokopisi,

11)  Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12)  Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)


•    Başvurular şahsen yapılacaktır, 
•    Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir. 

 

Başvuru Tarihleri 14-25 Ağustos 2017 ( II.Öğretim: 15-25 Ağustos 2017)
Başvuru Yeri Adli Bilimler Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 11-15 Eylül 2017
Kesin Kayıt 25 -29 Eylül 2017
Ders Seçimleri 25 -29 Eylül 2017
Kayıt Yenileme 25-29 Eylül ve 2-6 Ekim 2017
Güz Yarıyılı Başlangıcı 9 Ekim 2017
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ders toplam ücreti  8.600’dir. (4+4=8 Ders + Yüksek Lisans Semineri Dersi ve 2 dönem Yüksek Lisans Tezi derslerini kapsar)
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi süresi en fazla 6 dönem (3 yıl)'dır. Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde 3 dönemde de mezun olunabilmektedir. 
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi, DERS DÖNEMİ ve TEZ DÖNEMİ olmak üzere 2 aşamadan oluşur.


Ücretle ilgili uygulama esasları:

DERS DÖNEMİ
Kredili Tek Ders Ücreti: 825 TL

UYGULAMA ESASLARI    

 • Ders döneminde müfredatta yer alan toplam 8 adet kredili ders alınır.
 • Her dönem başında, alınan ders sayısınca yukarıdaki ücret üzerinden ödeme yapılır.
 • Ders döneminde  en az 2, en fazla 4 ders alınabilir.
 • Dönem başında kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Ders tekrarlarında öğrenci ders başı ücret öder. (Dersler bittikten sonra tez dönemi)


TEZ DÖNEMİ
Tez Dönemi Ücreti:  2.000 TL
Uygulama Esasları    

 • Tez Dönemi ücreti 2 dönemlik (1 yıl) ücreti kapsar ve iki eşit taksitte dönem başlarında ödenir.
 • Tez Döneminde  Yüksek Lisans Tezi I dersi, Yüksek Lisans Tezi II dersi ve Yüksek Lisans Semineri dersi alınır.
 • Tez Dönemi ücreti kapsamında Yüksek Lisans Tezi I dersi ve Yüksek Lisans Tezi II dersi verilir. Yüksek Lisans Semineri dersi ücretsizdir.
 • Her dönem kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın 6 dönem içerisinde mezun olamayan öğrenci, 7. dönemden itibaren tez dönemi ücretine ilave olarak mezuniyete kadar her dönem güncel ders ücreti üzerinden bir ders ücreti öder.
 • Erken mezuniyet (Minimum 3 dönem) nedeniyle ücret iadesi  yapılmamaktadır.
 • İkinci Tez Döneminden önce tezini savunan ve mezuniyete hak kazanan öğrenci toplam ücretin kalan kısmını ödemek durumundadır.
   

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi,  fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)
3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi