Kayıt & Kabul


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES Programların Kontenjan Sayısı
I.Öğretim II.Öğretim
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 40 55 10 10
İstihbarat Araştırmaları Programı 40 55 20 10
Suç Araştırmaları 40 55 10 10
Adli Bilimler 40 55 10 -
Ceza Adaleti 40 55 10 10
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi - 55 10 10
Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 75 55 10 10
Uluslararası Güvenlik 40 55 20 10

 

Doktora Programının Adı YABANCI DİL
ALES Programların Kontenjan Sayısı
I.ÖĞRETİM
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 55 55 10
Uluslararası Güvenlik 55 55 10

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) (Her aday sadece bir programa başvurabilir. Aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların başvurusu kabul edilmez. Öğrenci olarak kabul edilenlerden daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu anlaşılanların kaydı silinir.)

2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Güvenlik Bilimleri Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Doktora ve yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge (2014 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

(Doktora başvurularında geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için 2012 Güz dönemi ve sonrası alınan puanlar geçerlidir),

(Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.)

6) Yüksek Lisans adayları için Lisans, doktora adayları için Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Yüksek Lisans Diploması veya transkriptinde yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)

7) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için Lisans, doktora programına başvuran adaylar için Yüksek Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

8) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için; personel tanıtım kartının fotokopisi,

11) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

 

 

1)  Lisans diplomasına sahip olmak,
2)  2 adet akademik referans mektubu (Polis Akademisi mezunlarından referans mektubu istenmez),
3)  Niyet Mektubu,
4)  Özgeçmiş (CV),
5)  Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesi (Transkript),
6)  İngilizce Yeterlilik Belgesi: Lisans öğrenimini, eğitim dili İngilizce olmayan bir programda tamamlayan adayların programa başvurabilmeleri için KPDS, ÜDS veya YDS’ den asgari 75 puan almış olmak veya diğer dil sınavlarından YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen notu almak,
7)  Tüm adaylar için ALES’ten en az 55 puan almış olmak ( veya GRE/GMAT’dan buna eşdeğer puanı almak), 
8)  Nüfus cüzdanı, pasaport veya tasdikli fotokopisi, 
9)  Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Lisansüstü ve Doktora Başvuru ve Sınav Takvimi

 

Başvuru Tarihleri 14-25 Ağustos 2017
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 11-15 Eylül 2017
Kesin Kayıt 25 -29 Eylül 2017
Ders Seçimleri 25 -29 Eylül 2017
Kayıt Yenileme 25-29 Eylül ve 2-6 Ekim 2017
Güz Yarıyılı Başlangıcı 9 Ekim 2017
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ders toplam ücreti  8.600’dir.      (4+4=8 Ders + Yüksek Lisans Semineri Dersi ve 2 dönem Yüksek Lisans Tezi derslerini kapsar)
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi süresi en fazla 6 dönem (3 yıl)'dır. Gerekli akademik kriterlerin yerine getirilmesi halinde 3 dönemde de mezun olunabilmektedir. 
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans eğitimi, DERS DÖNEMİ ve TEZ DÖNEMİ olmak üzere 2 aşamadan oluşur.

Ücretle ilgili uygulama esasları:

DERS DÖNEMİ
Kredili Tek Ders Ücreti: 825 TL

UYGULAMA ESASLARI    

 • Ders döneminde müfredatta yer alan toplam 8 adet kredili ders alınır.
 • Her dönem başında, alınan ders sayısınca yukarıdaki ücret üzerinden ödeme yapılır.
 • Ders döneminde  en az 2, en fazla 4 ders alınabilir.
 • Dönem başında kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem hiçbir öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Ders tekrarlarında öğrenci ders başı ücret öder. (Dersler bittikten sonra tez dönemi)

TEZ DÖNEMİ
Tez Dönemi Ücreti:  2.000 TL
Uygulama Esasları    

 • Tez Dönemi ücreti 2 dönemlik (1 yıl) ücreti kapsar ve iki eşit taksitte dönem başlarında ödenir.
 • Tez Döneminde  Yüksek Lisans Tezi I dersi, Yüksek Lisans Tezi II dersi ve Yüksek Lisans Semineri dersi alınır.
 • Tez Dönemi ücreti kapsamında Yüksek Lisans Tezi I dersi ve Yüksek Lisans Tezi II dersi verilir. Yüksek Lisans Semineri dersi ücretsizdir.
 • Her dönem kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın 6 dönem içerisinde mezun olamayan öğrenci, 7. dönemden itibaren tez dönemi ücretine ilave olarak mezuniyete kadar her dönem güncel ders ücreti üzerinden bir ders ücreti öder.
 • Erken mezuniyet (Minimum 3 dönem) nedeniyle ücret iadesi  yapılmamaktadır.
 • İkinci Tez Döneminden önce tezini savunan ve mezuniyete hak kazanan öğrenci toplam ücretin kalan kısmını ödemek durumundadır.
   

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi,  fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak gbeogrenci@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,