Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı BaşkanıYrd. Doç. Dr. Muhammed Faruk ÇAKIR